25ης Μαρτίου 58, Πειραιάς (πλησίον Ι.Ν. Αγ.Αναργύρων), Τ.Κ. : 18543
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2130 612 612

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2

ΜΟΤΟ α2
Awesome Image

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2
ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Α2: Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα
• Θεωρητικά: 21 ώρες K.O.K. και 10 ώρες Μοτό
• Πρακτικά: 14 ώρες
Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ δίπλωμα αυτοκινήτου
• Θεωρητικά: 11 ωρες Μοτό
• Πρακτικά: 14 ώρες
Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ δίπλωμα μοτοσυκλέτας ΑΜ ή Α1
Θεωρητικά: Δεν απαιτείται
Πρακτικά: 7 ώρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος.
Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Αν δεν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου.

 1. 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής.
  2. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  3. Αριθμό ΑΦΜ.
  4. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή).
  5. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).
  6. Βιβλιάριο υγείας.
  7. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.
 

Αν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου

 1. 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής.
  2. Φωτοτυπία διπλώματος.
  3. Αριθμό Α.Φ.Μ.
  4. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4*6 cm).
  5. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή).
  6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).
  7. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.
Go To Top