25ης Μαρτίου 58, Πειραιάς (πλησίον Ι.Ν. Αγ.Αναργύρων), Τ.Κ. : 18543
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2130 612 612

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ
Awesome Image

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C (ΦΟΡΤΗΓΟ)

Ορισμός Κατηγορίας C (χωρίς όριο):
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Θεωρητικά: 15 ωρες
Πρακτικά: 15 ωρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.
Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων (Π.Ε.Ι.).
Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος, εφόσον δεν επιθυμεί Π.Ε.Ι.
Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  1. 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
  2. 2. Φωτοτυπία διπλώματος
  3. 3. Αριθμό ΑΦΜ
  4. 4. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  5. 5. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή)
  6. 6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
  7. 7. Βιβλιάριο υγείας
  8. 8. Η διαδικασία εκτύπωσης και πληρωμής των παραβόλων γίνεται από το γραφείο μας.
Go To Top