25ης Μαρτίου 58, Πειραιάς (πλησίον Ι.Ν. Αγ.Αναργύρων), Τ.Κ. : 18543
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2130 612 612

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

AYTOKINHTO
Awesome Image

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
(Εφόσον υπάρχει δίπλωμα μοτοσυκλέτας)


ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Θεωρητικά: Δεν απαιτείται
Πρακτικά: 18 ώρες

Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την σχολή)

Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται από την σχολή)

Δύο(2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου

Φωτοτυπία ταυτότητας ή ελληνικού διαβατήριου σε ισχύ

Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

*Σε περίπτωση που γίνεται επέκταση της άδειας σε άλλη κατηγορία, η παλιά άδεια κατατίθεται υποχρεωτικά με την παραλαβή της καινούριας.

Go To Top