25ης Μαρτίου 58, Πειραιάς (πλησίον Ι.Ν. Αγ.Αναργύρων), Τ.Κ. : 18543
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2130 612 612

ΚΤΕΟ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ


ΚΤΕΟ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

ΚΤΕΟ

• Άδεια κυκλοφορίας
• Χαρτί κτέο
• Κάρτα καυσαερίων
• Εμπρόθεσμο θεωρείται όταν έχει περάσει η ημερομηνία έως και μία εβδομάδα.
• Εκπρόθεσμο θεωρείται όταν έχει περάσει η ημερομηνία πάνω από μία εβδομάδα.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
• Άδεια κυκλοφορίας
• Χαρτί κτέο
• Ταυτότητα και ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή
• Δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις (δίνονται στη σχολή)

Go To Top