25ης Μαρτίου 58, Πειραιάς (πλησίον Ι.Ν. Αγ.Αναργύρων), Τ.Κ. : 18543
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2130 612 612

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ


ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ
1. Φωτοτυπία ταυτότητα ή άδειας παραμονής
2. Φωτοτυπία διπλώματος
3. 6 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
4. Αριθμό ΑΦΜ
5. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση τύπου(δίνεται στη σχολή)
6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
7. Βιβλιάριο υγείας
8. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδειας οδήγησης.
Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21’ έτος της ηλικίας σας.
Πρέπει να είστε κάτοχος Β’ κατηγορίας (ερασιτεχνικό).
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών σας, το Υπουργείο ζητά τη χορήγηση του ποινικού μητρώου σας.

 

 

ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1. Φωτοτυπία ταυτότητα ή άδειας παραμονής
2. Φωτοτυπία διπλώματος
3. 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
4. Αριθμό ΑΦΜ
5. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση(δίνεται στη σχολή)
6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
7. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδειας οδήγησης.

Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21’ έτος της ηλικίας σας.

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών σας, το Υπουργείο ελέγχει το ποινικό μητρώο σας.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ
1. Φωτοτυπία ταυτότητας
2. Φωτοτυπία διπλώματος (να μην έχει λήξει)
3. 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
4. Αριθμό ΑΦΜ
5. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση(δίνεται στη σχολή)
6. Ειδική άδεια ταξί και φωτοτυπία της
7. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδειας οδήγησης.

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών σας, το Υπουργείο ελέγχει το ποινικό μητρώο σας.

Σε περίπτωση που έχει λήξει το δίπλωμά σας, θα πρέπει πρώτα να ανανεώσετε το δίπλωμά σας και μετά την ειδική άδεια τάξι.

Go To Top