25ης Μαρτίου 58, Πειραιάς (πλησίον Ι.Ν. Αγ.Αναργύρων), Τ.Κ. : 18543
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2130 612 612

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ


ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
• Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
• Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
• Πρωτότυπο δίπλωμα
• Αριθμός ΑΦΜ
• Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την σχολή)
• Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται από την σχολή)
• Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Εάν το δίπλωμα έχει λήξει τότε φτιάχνουμε και χαρτιά ανανέωσης.

Go To Top