25ης Μαρτίου 58, Πειραιάς (πλησίον Ι.Ν. Αγ.Αναργύρων), Τ.Κ. : 18543
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2130 612 612

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Awesome Image

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D
(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)

Ορισμός Κατηγορίας D (χωρίς όριο):
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα λεωφορεία που διαθέτουν δέκα (10) και άνω θέσεις καθημένων , στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η θέση του οδηγού , και το οποίο προορίζεται για την μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Θεωρητικά: 15 ωρες
Πρακτικά: 15 ωρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.
Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων (Π.Ε.Ι.).
Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος, εφόσον δεν επιθυμεί Π.Ε.Ι.
Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  1. 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
  2. 2. Φωτοτυπία διπλώματος
  3. 3. Αριθμό ΑΦΜ
  4. 4. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  5. 5. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή)
  6. 6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
  7. 7. Βιβλιάριο υγείας
  8. 8. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.
  9.  
Go To Top