25ης Μαρτίου 58, Πειραιάς (πλησίον Ι.Ν. Αγ.Αναργύρων), Τ.Κ. : 18543
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2130 612 612

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΜΟΤΟ α
Awesome Image

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
(ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Α:
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι Μοτοσικλέτες οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp)

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα
• Θεωρητικά: 21 ώρες K.O.K. και 10 ώρες Μοτό
• Πρακτικά: 14 ώρες
Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ δίπλωμα αυτοκινήτου
• Θεωρητικά: 11 ωρες Μοτό
• Πρακτικά: 14 ώρες
Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ δίπλωμα μοτοσυκλέτας ΑΜ- Α1-A2
Θεωρητικά: Δεν απαιτείται
Πρακτικά: 7 ώρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στο 22ο έτος.
Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Αν δεν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου.

 1. 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής.
  2. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  3. Αριθμό ΑΦΜ.
  4. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή).
  5. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).
  6. Βιβλιάριο υγείας.
  7. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.
 

Αν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

 1. 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής.
  2. Φωτοτυπία διπλώματος.
  3. Αριθμό Α.Φ.Μ.
  4. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4*6 cm).
  5. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή).
  6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).
  7. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.
Go To Top