Φορτηγό

Print

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C

(ΦΟΡΤΗΓΟ)

Ορισμός Κατηγορίας C (χωρίς όριο): Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Θεωρητικά:15 ωρες

Πρακτικά:15 ωρες

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: