Φορτηγό

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C

(ΦΟΡΤΗΓΟ)

Ορισμός Κατηγορίας C (χωρίς όριο): Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Θεωρητικά:15 ωρες

Πρακτικά:15 ωρες

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.
 • Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων (Π.Ε.Ι.).
 • Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος, εφόσον δεν επιθυμεί Π.Ε.Ι. 
 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
 • 2. Φωτοτυπία διπλώματος
 • 3. Αριθμό ΑΦΜ
 • 4. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • 5. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή)
 • 6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • 7. Βιβλιάριο υγείας
 • 8. Η διαδικασία εκτύπωσης και πληρωμής των παραβόλων γίνεται από το γραφείο μας.