Νταλίκα

Print

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CE

 (ΝΤΑΛΙΚΑ)

Ορισμος Κατηγορίας CE: Σε αυτην την κατηγορια ανηκουν τα Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: