Νταλίκα

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CE

 (ΝΤΑΛΙΚΑ)

Ορισμος Κατηγορίας CE: Σε αυτην την κατηγορια ανηκουν τα Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Θεωρητικά:Δεν απαιτειται
 • Πρακτικά:8 ωρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος C κατηγορίας.
 • Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων (Π.Ε.Ι.).
 • Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος, εφόσον δεν επιθυμεί Π.Ε.Ι. 
 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής
 • 2. Φωτοτυπία διπλώματος
 • 3. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 cm)
 • 4. Αριθμό ΑΦΜ
 • 5.Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση(δίνεται στη σχολή)
 • 6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • 7. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.