ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

(Εφόσον υπάρχει δίπλωμα μοτοσυκλέτας)

 

 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Θεωρητικά: Δεν απαιτείται
Πρακτικά: 18 ώρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση(δίνεται από την σχολή).
  2. Αίτηση εκτύπωσης(δίνεται από την σχολή).
  3. Δύο(2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή ελληνικού διαβατήριου σε ισχύ.
  5. Φωτοτυπία άδειας οδήγησης.
  6. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
*Σε περίπτωση που γίνεται επέκταση της άδειας σε άλλη κατηγορία, η παλιά άδεια κατατίθεται υποχρεωτικά με την παραλαβή της καινούριας.