ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

(Εφόσον δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα)

 

 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Θεωρητικά: 21 ώρες κ.ο.κ.

Πρακτικά: 25 ώρες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • 1. Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την σχολή).
  • 2. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται από την σχολή).
  • 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ.
  • 4. Αριθμό Α.Φ.Μ.
  • 5. Τέσσερις(4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.
  • 6. Βιβλιάριο υγείας (για τους ιατρούς)
  • 7. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.