Λεωφορείο

Print

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D

(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)

Ορισμός Κατηγορίας D (χωρίς όριο): Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα λεωφορεία που διαθέτουν δέκα (10) και άνω θέσεις καθημένων , στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η θέση του οδηγού , και το οποίο προορίζεται για την μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους. 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Θεωρητικά:15 ωρες

Πρακτικά:15 ωρες

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: