Λεωφορείο

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D

(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)

Ορισμός Κατηγορίας D (χωρίς όριο): Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα λεωφορεία που διαθέτουν δέκα (10) και άνω θέσεις καθημένων , στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η θέση του οδηγού , και το οποίο προορίζεται για την μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους. 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Θεωρητικά:15 ωρες

Πρακτικά:15 ωρες

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.
 • Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων (Π.Ε.Ι.).
 • Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος, εφόσον δεν επιθυμεί Π.Ε.Ι. 
 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
 • 2. Φωτοτυπία διπλώματος
 • 3. Αριθμό ΑΦΜ
 • 4. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • 5. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή)
 • 6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • 7. Βιβλιάριο υγείας
 • 8. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.