ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ

(ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50cc)

 

Ορισμος Κατηγορίας ΑΜ:

Σε αυτην την κατηγορια ανηκουν τα δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα
      Θεωρητικά:21 ώρες K.O.K. και 10 ώρες Μοτό 
Πρακτικά: 14 ώρες
 • Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ δίπλωμα αυτοκινήτου
      Θεωρητικά: 11 ωρες Μοτό 
Πρακτικά: 14 ώρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος
 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Εάν ο υποψήφιος είναι ανήλικος, θα πρέπει να φέρει και δύο υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς του (δίνονται στη σχολή)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

       Αν δεν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου.

 • 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής.
 • 2. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • 3. Αριθμό ΑΦΜ.
 • 4. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή).
 • 5. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).
 • 6. Βιβλιάριο υγείας.
 • 7. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.
      Αν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου.
 • 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής.
 • 2. Φωτοτυπία διπλώματος.
 • 3. Αριθμό Α.Φ.Μ.
 • 4. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4*6 cm).
 • 5. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή).
 • 6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).
 • 7. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.