ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2

Print

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2

ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ

 

Ορισμός Κατηγορίας Α2:

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

      Θεωρητικά: 21 ώρες K.O.K. και 10 ώρες Μοτό 
Πρακτικά: 14 ώρες
      Θεωρητικά: 11 ώρες Μοτό
Πρακτικά: 14 ώρες
      Θεωρητικά: Δεν απαιτείται
Πρακτικά: 7 ώρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

       Αν δεν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου.
       Αν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου.