ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2

ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ

 

Ορισμός Κατηγορίας Α2:

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα.
      Θεωρητικά: 21 ώρες K.O.K. και 10 ώρες Μοτό 
Πρακτικά: 14 ώρες
 • Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ δίπλωμα αυτοκινήτου.
      Θεωρητικά: 11 ώρες Μοτό
Πρακτικά: 14 ώρες
 • Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ δίπλωμα μοτοσυκλέτας ΑΜ ή Α1.
      Θεωρητικά: Δεν απαιτείται
Πρακτικά: 7 ώρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος.
 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

       Αν δεν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου.
 • 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής.
 • 2. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • 3. Αριθμό Α.Φ.Μ.
 • 4. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή).
 • 5. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).
 • 6. Βιβλιάριο υγείας.
 • 7. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.
      Αν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου.
 • 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής.
 • 2. Φωτοτυπία διπλώματος.
 • 3. Αριθμό ΑΦΜ.
 • 4. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4*6 cm).
 • 5. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή).
 • 6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).
 • 7. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.