ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1

Print

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 125cc

ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ

 

Ορισμος Κατηγορίας Α1:

Σε αυτην την κατηγορια ανηκουν τα δίκυκλα μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp). .

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

      Θεωρητικά:21 ώρες K.O.K. και 10 ώρες Μοτό 
Πρακτικά: 14 ώρες
      Θεωρητικά: 10 ώρες Μοτό 
Πρακτικά: 14 ώρες
Θεωρητικά: Δεν απαιτείται 
Πρακτικά: 7 ώρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

       Αν δεν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου.
       Αν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας.