ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 125cc

ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ

 

Ορισμος Κατηγορίας Α1:

Σε αυτην την κατηγορια ανηκουν τα δίκυκλα μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp). .

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα
      Θεωρητικά:21 ώρες K.O.K. και 10 ώρες Μοτό 
Πρακτικά: 14 ώρες
 • Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ δίπλωμα αυτοκινήτου
      Θεωρητικά: 10 ώρες Μοτό 
Πρακτικά: 14 ώρες
 • Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ δίπλωμα μοτοσυκλέτας ΑΜ
Θεωρητικά: Δεν απαιτείται 
Πρακτικά: 7 ώρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος
 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

       Αν δεν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου.
 • 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής.
 • 2. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • 3. Αριθμό ΑΦΜ.
 • 4. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή).
 • 5. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).
 • 6. Βιβλιάριο υγείας.
 • 7. Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική.
      Αν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας.
 • 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής.
 • 2. Φωτοτυπία διπλώματος.
 • 3. Αριθμό ΑΦΜ.
 • 4. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4*6 cm).
 • 5. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή).
 • 6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).
 • 7. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.