ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

Print

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

(ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ)

 

 

Ορισμος Κατηγορίας Α:

 Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι Μοτοσικλέτες οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp)

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

      Θεωρητικά: 21 ώρες K.O.K. και 10 ώρες Μοτό 
Πρακτικά: 14 ώρες
      Θεωρητικά: 11 ώρες Μοτό
Πρακτικά: 14 ώρες
      Θεωρητικά: Δεν απαιτείται
Πρακτικά: 7 ώρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

       Αν δεν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου.
       Αν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας.