Μοτοσυκλέτα

Όταν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου

ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ( Α1-Α2-Α )

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ΑΜ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση(γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π). Αίτηση εκτύπωσης(γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π). Δύο(2)πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά και χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα). Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατήριου σε ισχύ(θεωρημένη από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π). Φωτοτυπία άδειας οδήγησης(θεωρημένη από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π). Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439)για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση. Το αναλαμβάνει η σχολή. Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαρτοσήμου του Δημόσιου Ταμείου (επέκταση) για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Το αναλαμβάνει η σχολή. Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439)για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης. Το αναλαμβάνει η σχολή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία: α) Των 18 ετών για την κατηγορία Α1 . β) Των 20 ετών για την κατηγορία Α2. γ) Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: *Σε περίπτωση που γίνεται επέκταση της άδειας σε άλλη κατηγορία, η παλιά άδεια κατατίθεται υποχρεωτικά με την παραλαβή της καινούριας. Όταν δεν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου Επέκταση Μοτοσυκλέτας

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ΑΜ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση(γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π). Αίτηση εκτύπωσης(γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π). Δύο(2)πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά και χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα). Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατήριου σε ισχύ(θεωρημένη από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π). Φωτοτυπία άδειας οδήγησης(θεωρημένη από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π). Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439)για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση. Το αναλαμβάνει η σχολή. Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαρτοσήμου του Δημόσιου Ταμείου (επέκταση) για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Το αναλαμβάνει η σχολή. Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439)για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης. Το αναλαμβάνει η σχολή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία: α) Των 18 ετών για την κατηγορία Α1 . β) Των 20 ετών για την κατηγορία Α2. γ) Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: *Σε περίπτωση που γίνεται επέκταση της άδειας σε άλλη κατηγορία, η παλιά άδεια κατατίθεται υποχρεωτικά με την παραλαβή της καινούριας. Όταν δεν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου Επέκταση Μοτοσυκλέτας

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ΑΜ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση(γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π). Αίτηση εκτύπωσης(γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π). Δύο(2)πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά και χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα). Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατήριου σε ισχύ(θεωρημένη από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π). Φωτοτυπία άδειας οδήγησης(θεωρημένη από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π). Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439)για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση. Το αναλαμβάνει η σχολή. Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαρτοσήμου του Δημόσιου Ταμείου (επέκταση) για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Το αναλαμβάνει η σχολή. Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439)για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης. Το αναλαμβάνει η σχολή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία: α) Των 18 ετών για την κατηγορία Α1 . β) Των 20 ετών για την κατηγορία Α2. γ) Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: *Σε περίπτωση που γίνεται επέκταση της άδειας σε άλλη κατηγορία, η παλιά άδεια κατατίθεται υποχρεωτικά με την παραλαβή της καινούριας. Όταν δεν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου Επέκταση Μοτοσυκλέτας