ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
  3. Πρωτότυπο δίπλωμα
  4. Αριθμός ΑΦΜ
  5. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την σχολή)
  6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται από την σχολή)
  7. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Εάν το δίπλωμα έχει λήξει τότε φτιάχνουμε και χαρτιά ανανέωσης.