ΚΤΕΟ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

ΚΤΕΟ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Χαρτί κτέο
  3. Κάρτα καυσαερίων
  4. Εμπρόθεσμο θεωρείται όταν έχει περάσει η ημερομηνία έως και μία εβδομάδα.
  5. Εκπρόθεσμο θεωρείται όταν έχει περάσει η ημερομηνία πάνω από μία εβδομάδα.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Χαρτί κτέο
  3. Ταυτότητα και ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή
  4. Δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις (δίνονται στη σχολή)