ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • 1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
 • 3. Πρωτότυπο δίπλωμα
 • 4. Αριθμός Α.Φ.Μ.
 • 5. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή)
 • 6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • 7. Βιβλιάριο υγείας.
 • 8. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Το ερασιτεχνικό δίπλωμα λήγει στο 65ο έτος της ηλικίας σας και ανανεώνεται για 3 χρόνια.
 • Όσοι έχουν πάρει δίπλωμα οδήγησης από 19/01/2013 πρέπει να ανανεώνουν το δίπλωμά τους ανά 15 έτη.

 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • 1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
 • 3. Πρωτότυπο δίπλωμα
 • 4. Αριθμός ΑΦΜ
 • 5. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή)
 • 6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • 7. Βιβλιάριο υγείας
 • 8. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Το επαγγελματικό δίπλωμα ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.