Φορτηγό

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C

(ΦΟΡΤΗΓΟ)

Ορισμος Κατηγορίας C (χωρίς όριο): Σε αυτην την κατηγορια ανηκουν τα Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr

 

ΕΝΤΥΠΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεωρητικά:15 ωρες

Πρακτικά:15 ωρες

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.
 • Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων (Π.Ε.Ι.).
 • Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος, εφόσον δεν επιθυμεί Π.Ε.Ι. 
 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
 • 2. Φωτοτυπία διπλώματος
 • 3. Αριθμό ΑΦΜ
 • 4. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • 5. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή)
 • 6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • 7. Βιβλιάριο υγείας
 • 8. Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εθνική και εφορία.