ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

(Εφόσον δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα)

 

 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Θεωρητικά: 21 ώρες κ.ο.κ.

Πρακτικά: 25 ώρες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: