ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

 1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
 3. Πρωτότυπο δίπλωμα
 4. Αριθμός ΑΦΜ
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)

Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική

Εάν το δίπλωμα έχει λήξει τότε φτιάχνουμε κ χαρτιά ανανέωσης.

 1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
 3. Αριθμός ΑΦΜ
 4. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ31 (δίνεται στη σχολή)
Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική

 1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
 3. Πρωτότυπο δίπλωμα
 4. Αριθμός ΑΦΜ
 5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)
 6. Βιβλιάριο υγείας
Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική

Το ερασιτεχνικό δίπλωμα λήγει στο 65ο έτος της ηλικίας σας και ανανεώνεται για 3 χρόνια.

Όσοι έχουν πάρει δίπλωμα οδήγησης από 19/01/2013 πρέπει να ανανεώνουν το δίπλωμά τους ανά 15 έτη.

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
 3. Πρωτότυπο δίπλωμα
 4. Αριθμός ΑΦΜ
 5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)
 6. Βιβλιάριο υγείας
Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική

Το επαγγελματικό δίπλωμα ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.

ΚΤΕΟ

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. Χαρτί κτέο
 3. Κάρτα καυσαερίων
 4. Εμπρόθεσμο θεωρείται όταν έχει περάσει η ημερομηνία έως και μία εβδομάδα.
 5. Εκπρόθεσμο θεωρείται όταν έχει περάσει η ημερομηνία πάνω από μία εβδομάδα.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. Χαρτί κτέο
 3. Ταυτότητα και ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή
 4. Δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις (δίνονται στη σχολή)