ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2

(Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35kW (46,94 hp).ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ)

ΕΝΤΥΠΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ

 

 

Ορισμος Κατηγορίας ΑΜ:

Σε αυτην την κατηγορια ανηκουν οι Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 •  Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα
      Θεωρητικά: 21 ώρες K.O.K. και 10 ώρες Μοτό 
Πρακτικά: 14 ώρες
 • Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ δίπλωμα αυτοκινήτου
      Θεωρητικά: 11 ώρες Μοτό
Πρακτικά: 14 ώρες
 • Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ δίπλωμα μοτοσυκλέτας.
      Θεωρητικά: Δεν απαιτείται
Πρακτικά: 7 ώρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος.

Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

       Αν δεν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής.
 • Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Αριθμό ΑΦΜ.
 • Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή).
 • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).
 • Βιβλιάριο υγείας.
 • Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική.
      Αν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής.
 • Φωτοτυπία διπλώματος.
 • Αριθμό ΑΦΜ.
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4?6 cm).
 • Υπεύθυνη δήλωση τύπου (δίνεται στη σχολή).
 • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).
 • Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική