ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:


Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδειας οδήγησης.
Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21’ έτος της ηλικίας σας.
Πρέπει να είστε κάτοχος Β’ κατηγορίας (ερασιτεχνικό).
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών σας, το Υπουργείο ζητά τη χορήγηση του ποινικού μητρώου σας.

 Εάν είστε κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδειας οδήγησης.

Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21’ έτος της ηλικίας σας.

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών σας, το Υπουργείο ελέγχει το ποινικό μητρώο σας.

 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδειας οδήγησης.

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών σας, το Υπουργείο ελέγχει το ποινικό μητρώο σας.

Σε περίπτωση που έχει λήξει το δίπλωμά σας, θα πρέπει πρώτα να ανανεώσετε το δίπλωμά σας και μετά την ειδική άδεια τάξι.