ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
 3. Πρωτότυπο δίπλωμα
 4. Αριθμός ΑΦΜ
 5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)
 6. Βιβλιάριο υγείας
Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική

Το ερασιτεχνικό δίπλωμα λήγει στο 65ο έτος της ηλικίας σας και ανανεώνεται για 3 χρόνια.

Όσοι έχουν πάρει δίπλωμα οδήγησης από 19/01/2013 πρέπει να ανανεώνουν το δίπλωμά τους ανά 15 έτη.

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
 3. Πρωτότυπο δίπλωμα
 4. Αριθμός ΑΦΜ
 5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)
 6. Βιβλιάριο υγείας
Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική

Το επαγγελματικό δίπλωμα ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.